De rol van AI in sollicitatiebrieven en wervingsprocessen: Een nieuwe kijk

In een recente blogpost op de website van SEQ, wordt diep ingegaan op een zeer actueel onderwerp: de impact van AI op sollicitatiebrieven en het wervingsproces. Dit is een gebied dat blijft evolueren, en waarover veel te discussiëren valt. Hieronder delen we enkele inzichten en reflecties van SEQ over deze ontwikkeling.

Is de sollicitatiebrief nog relevant?

SEQ stelt terecht dat de klassieke sollicitatiebrief, met z’n gelikte formuleringen en holle frasen, steeds minder waardevol wordt. AI maakt het immers eenvoudig om professioneel ogende brieven te genereren, zonder dat dit iets zegt over de geschiktheid van de kandidaat. Dit kan leiden tot een afname van schrijfvaardigheid en communicatievaardigheden, vaardigheden die nochtans cruciaal blijven in de hedendaagse arbeidsmarkt.

Focus op assessments en gesprekken

De oplossing ligt wellicht in een verschuiving van focus. SEQ suggereert om meer aandacht te besteden aan assessments en persoonlijke gesprekken. Dit geeft een beter beeld van de kandidaat en zijn of haar motivatie. AI kan hierbij een ondersteunende rol spelen door te helpen bij het formuleren van gerichte vragen en het analyseren van antwoorden.

Efficiëntie versus empathie

Echter, zoals SEQ terecht opmerkt, is het belangrijk om de menselijke factor niet te elimineren. AI kan het wervingsproces efficiënter maken, maar mag geen vervanging zijn voor menselijke interactie en gevoel. We moeten de voordelen van AI combineren met empathie en oog voor de unieke talenten van elke kandidaat.

De toekomst van werving & selectie

De toekomst van werving & selectie van SEQ ligt wellicht in een hybride model, waar AI en menselijke expertise samenwerken. AI kan taken automatiseren en objectieve data verzamelen, terwijl recruiters zich focussen op de intermenselijke aspecten en het beoordelen van de “soft skills” van kandidaten.

En jij?

Dit onderwerp roept ongetwijfeld vragen en gedachten op. SEQ nodigt iedereen uit om hierover in dialoog te gaan. Ben je geïnteresseerd of heb je ideeën? Bezoek de originele blogpost van SEQ voor meer informatie en neem contact op voor een verrijkend gesprek.

No responses yet

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *